Όταν δημιουργεί ο μεγάλος Νίκος Σκευάκης

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Νίκου Σκευάκη